fefe.wgz.cz

Texty a překlady

Denied- text a překlad

There is nothing left for me
There is nothing left for you
There is nothing left at all
A wasteland of my mind
Don't think you ever will see
Don't think you ever will know
How much I actually cared
About everything we shared
Why the fuck did you lie then?
Why in hell did you bring me down?
Don't you realize?
No one gets out of this place alive Hasn't bin screaming all these years
Just to see the world crashing around me
Maybe this life is overrated
But I won't let the world burn around me

A SITUATION LIKE THIS SHOULD NEVER EXIST
THEN WHY ARE WE OUT OF CONTROL
I SEE SMOKE FROM THE EDEN FIRE
WATCH IT GOING HIGHER AND HIGHER

You pulled me up from the dream
Let's compare scars you and I
You are always on my mind
I will never leave you behind
You broke my engagement to
Solitude, and made me threw away
The ring of retaliation

.....................................................................................................

Už tu pro mě nic nezbylo
Už tu pro tebe nic není
Vůbec nic tu nezbývá
Pustina mé mysli
Nemysli si,že někdy vůbec uvidíš
Nemysli si, že někdy vůbec budeš vědět
Jak moc jsem se skutečně staral
O všechno, co jsme sdíleli
Proč jsi ku*va pak lhala?
Proč jsi mě sakra přivedla na dno?
Neuvědomuješ si to?
Nikdo se odsud nedostane živý
Celý tyhle roky jsem nekřičel
jen proto abych viděl svět kolem sebe rozpadat se

Možná je tenhle život nadhodnocený
Ale ten svět kolem sebe nenechám shořet

Takováhle situace, neměla nikdy existovat
Tak proč jsme neovladatelní
Vidím kouř z ohně ráje
Sleduju ho a jde výš a výš

Vytrhla jsi mě zne snu
Pojď si se mnou porovnat jizvy
Pořád tě mám ve své mysli
Nikdy na tebe nezapomenu

Zničila jsi můj závazek
na samotu, a přinutila jsi mě zahodit
můj prsten odvety

Žádné komentáře